Lady Fest

האם העולם מוכן לביטוח באינטרנט?כחלק מן המגמה לעשות את הכל מהבית, באינטרנט, דרך המחשב האישי, גם נושאי הביטוח מטפטפים להם וזולגים לרשת. ברור שכל נושאי הפעילת המקדימים טרם העסקה, יקרו במייל או באתרים יעודיים של ביטוח או אתרי הבית של חברות הביטוח. מן הצד השני האם זה ייתכן שאתה תבצע ביטוח חיים, רכב או רכוש עם חברה או סוכן דרך האינטרנט מבלי שפגשת את הסוכן, מבלי שהחלפת סימן תקשורתי חזותי אחד עם מישהו מהחברה ובהסתמך על סרטוני מוצר בלבד. רבים וטובים נמנעים מהמהלך הזה אפילו שהם מנהלים את מירב הפעילויות היום יומיות שלהם ושל משפחתם ברשת.

אלו הם ימים שבהם כל סוכן ביטוח או מי מטעמו, יכול לרכוש דומיין, לפנות לחברה של אחסון אתרים, לפנות למעצב או גרפיקאי ולאיש מחשבים ולהקים אתר שאין מאחוריו שום עסק או משרד אוף ליין. עד כאן הכל לגיטימי, העובדה שאדם עובד און ליין בלבד ואין לו שום ממשק מסחרי או פרסומי עם העולם שמחוץ לרשת לא אותו סוכן ביטוח לא טוב או לא אמין. העובדה שצריך כל כך מעט השקעה על מנת להגיע לקהל לקוחות סביר הוא יתרון ולא חסרון, אם כך מה הבעיה?

לנושא הביטוח יש בעיה תדמיתית עוד מן הרגע הראשון. למעשה אתה קונה אוויר, אוויר שמן הסתם לא היית רוצה לפדות את שוויו בשום שלב בחייך. למעשה נעשתה עסקה שהיית מעדיף שלא באמת תצא אל הפועל ועד אשר אתה נזקק לשרותי חברת הביטוח, מדובר בעסקה חד צדדית לחלוטין. כשהדברים הערטילאים הללו נעשים דרך הרשת, המילה "אוויר" מקבלת משמעות כפולה: אתה קונה משהו מאד לא מוחשי, שלא תרצה לקבל את תמורתו מבן אדם או גוף שלא באמת ידוע לך אם הם קיימים.

בכל יום קיימות הונאות ביטוח אשר מאלצות את בעלי החברות להילחם בתופעות הללו בחורמה. חברות הביטוח מפסידות כסף וכשזה קורה, כל המבוטחים הם בחזקת שקרנים. ועל המרווח הזה אנחנו משלמים הרבה מאד כסף כמבוטחים. תמיד ישנו חשד מובנה בתוך התהליך שבין המבטח למבוטח, שמא אחד מהם הוא אמן אשליות וכך מפסידים שני הצדדים מן הדינמיקה הזו במקרים רבים.

באינטרנט ממילא רמת האמינות ביחס לאינטנסיביות הכל כך גדולה שקיימת בחיי האינטרנט של כל גולש ממוצע, ובביטוח התופעה מתעצמת על אחת כמה וכמה ולכן, לא דומיין או אתר אינטרנט הוא מה שמבדיל בין עסק עובד אוף ליין לעסק און ליין. מה שמבדל בין שתי התצורות הללו הם המפגש הבלתי אמצעי. האנושות נמצאת עדיין במקרים רבים במקום שאינו מוכן למעבר המוחלט הזה.

הדורות הישנים, גם אם הם נחשפים ומעבירים פעולות מסוימות לרשת, לא יכולים לעכל את הרעיון במלואו. מבחינת אנשים רבים יש משהו לא פתור עדיין בהבנה, ממש כפי שהדורות הישנים לפני מאה שנים ומעלה חשבו שיש איש קטן בכל מכשיר רדיו. את העבודה הזו תעשה רק האבולוציה.